Press

Top Guitar 06/2019 Mirosław 'Carlos' Kaczmarczyk
Czasopismo Muzyk 06/2019 Mirosław "Carlos" Kaczmarczyk - Loud Jazz Band