Babskim Uchem (bonus track)

„BABSKIM UCHEM” z albumu „The Giant Against The Girl”. Rok wydania: 2017.